1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευθυντής: Μαυραειδής Παναγιώτης

Έδρα: ΚΕΠ Κάτω Καλαμακίου – Θουκυδίδου 43
Τηλέφωνο Έδρας: 213-2024900
Παράρτημα: ΚΕΠ Λ.Ιωνίας 35 και Χαριλάου Τρικούπη
Τηλέφωνο Παραρτήματος: 213-2149100
Ώρες Λειτουργίας Κοινού: Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 – 19.30, Σάββατο: 08:00 – 13.30

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ο Διευθυντής:

  • Μελετά τη Νομοθεσία, τις Εγκυκλίους και ενημερώνει για τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα με τα αντίστοιχα έντυπά τους και οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται στα ΚΕΠ.
  • Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων αρμοδιότητας των επιμέρους τμημάτων και γραφείων δίνοντας οδηγίες και ελέγχει την εφαρμογή τους.
  • Εισηγείται τις ενέργειες για τη βελτίωση των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών της Δ/νσης τόσο προς τον οικείο Δήμο όσο και προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. 369

ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. 369

ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. 369Π

ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. 369Π