ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. 369Π

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊσταμένη: Ζιώτη Ειρήνη
Διεύθυνση: Άνω ΚΕΠ – Δωδεκανήσου 63
Τηλέφωνο: 213-2149100-5
Fax: 210-9920046
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή: 07.30 – 15.00

Ο Προϊστάμενος:

  • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματός του.
  • Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας που εποπτεύει καθώς και των εισηγήσεών τους προς τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ