ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: ΚΕΠ Κάτω Καλαμακίου – Θουκιδίδου 43
Τηλέφωνο: 213-2024900-8
E-mail: d.alimou@kep.gov.gr
Ώρες Λειτουργίας Κοινού: Δευτέρα – Παρασκευή: 08.00 – 19.30, Σαββάτο: 08.00-13.30

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων αρμοδιότητες του γραφείου είναι:

  • Υποδέχεται από άλλα ΚΕΠ αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Δήµου.
  • Προωθεί τα ανωτέρω αιτήµατα στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών.
  • Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα ΚΕΠ της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
  • Τηρεί τα σχετικά µε τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόµενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
  • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διαδικασιών.