ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διευθύντρια: Ζαχαροπούλου Ουρανία
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου 12 (4ος όροφος)
Τηλέφωνο: 210-9883140 & 210-9853580
E-mail: socialservices@alimos.gr

Ο Διευθυντής:

  • Παρακολουθεί τη νομοθεσία που ενδιαφέρει τη Διεύθυνση, ενημερώνει τα Τμήματα, παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις. Έχει την ευθύνη λειτουργίας όλης της Δ/νσης.
  • Τηρεί το αρχείο, αναθέτει στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, ανεξάρτητα από το τμήμα ή το γραφείο στο οποίο υπάγονται, εργασίες της Διεύθυνσης σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
  • Αναθέτει τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών, σε όλο το προσωπικό της Δ/νσης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ