ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊσταμένη: Καλοπήτα Αλεξάνδρα
Διεύθυνση: Γ’ ΚΑΠΗ – Δαβάκη 10
Τηλέφωνο: 210-9802752
E-mail: akapal.medical@hotmail.gr

Ο Προϊστάμενος ευθύνεται:

  • για τη λειτουργία του Τμήματός του, τον καταμερισμό εργασίας και την ανάθεση καθηκόντων στους υπαλλήλους, ανάλογα με τις αρμοδιότητες των επιμέρους Γραφείων.
  • Καταρτίζει μηνιαίους ή τριμηνιαίους απολογισμούς δράσης και αναφέρει ιεραρχικά για τις υποθέσεις που εκκρεμούν και τις αποκλίσεις από τον προγραμματισμό.
  • Συντονίζει όλες τις ασκούμενες στο τμήμα δραστηριότητες των υπηρετούντων υπαλλήλων.
  • Παρέχει υπηρεσιακές πληροφορίες προς τις αρχές και τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ