ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Γ’ ΚΑΠΗ – Δαβάκη 10
Τηλέφωνο: 210-9802752
E-mail: akapal.medical@hotmail.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην ευθύνη του ανήκουν:

  • Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
  • Η επιμόρφωση των ηλικιωμένων (διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, εργασίες σε ομάδες κ.α.), η εκπαίδευσή τους και η αξιοποίηση-οργάνωσή τους ως εθελοντών.
  • Η οργανωμένη ψυχαγωγία των ηλικιωμένων (εκδρομές, συνεστιάσεις, ομιλίες κ.α.) και η λειτουργία εντευκτηρίου μελών.
  • Η παροχή κοινωνικής εργασίας για τους ίδιους και άτομα του άμεσου περιβάλλοντός τους.
  • Η ενημέρωση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
  • Η έρευνα θεμάτων σχετικών με τους ηλικιωμένους.
  • Η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων στους ηλικιωμένους που για διάφορους λόγους παραμένουν περιορισμένοι στην οικία τους, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου, την πολιτεία κ.α. φορείς.