ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Γ’ ΚΑΠΗ – Δαβάκη 10
Τηλέφωνο: 210-9802752
E-mail: akapal.medical@hotmail.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων ευθύνη του γραφείου είναι να:

  • Σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί προγράμματα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στο Δήμο, σε συνεργασία και με το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.
  • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί κοινωνικές πολιτικές που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων.
  • Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
  • Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κ.λπ.) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
  • Οργανώνει κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες.