ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου 12 (4ος όροφος)
Τηλέφωνο: 210-9853580
E-mail: socialservices@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην ευθύνη του ανήκουν ιδίως:

  • Η καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανηλίκους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/73 (ΦΕΚΑ 149), της σχετικής νομοθεσίας και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
  • Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
  • Η οργάνωση και η λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.
  • Η οργάνωση και η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρία.
  • Τα προγράμματα αθλητισμού για άτομα με αναπηρία σε συνεργασία με τον Θουκυδίδειο Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου.
  • Η λειτουργία του Σταθμού πρώιμης παρέμβασης (ειδικού παιδικού σταθμού).