ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου 12 (4ος όροφος)
Τηλέφωνο: 210-9853580
E-mail: socialservices@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων ευθύνη του γραφείου είναι να:

 • Μεριμνά και φροντίζει για τα αδέσποτα ζώα, με εμβολιασμούς, στείρωση, κτηνιατρική περίθαλψη.
 • Οργανώνει ενημερωτικές διαλέξεις, ομιλίες, προβολές για θέματα προληπτικής ιατρικής και ψυχικής υγείας και εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια.
 • Συνεργάζεται με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας-Υγειών Πόλεων και να λειτουργεί το ΚΕΠ Υγείας.
 • Λειτουργεί την τράπεζα αίματος.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί ή/και συμμετέχει σε δράσεις για την υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών, ιδίως με την ίδρυση και λειτουργία δομών για την παροχή υπηρεσιών υγείας και προαγωγή της ψυχικής υγείας (π.χ. λειτουργία δημοτικών ιατρείων, ΚΕΠ Υγείας, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών).
 • Τα Δημοτικά Ιατρεία ασκούν προληπτική ιατρική και προληπτικούς ελέγχους σε ομάδες πληθυσμού, τηρούν ιατρικό μητρώο αθλητών συλλόγων του Δήμου, εφαρμόζουν προγράμματα προληπτικής ιατρικής στα σχολεία και ασκούν τακτική παιδιατρική παρακολούθηση στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.
 • Παρακολουθεί τη λειτουργία και συνεργάζεται με το Κέντρο Πρόληψης του Δήμου, στο πλαίσιο του προγράμματος των 3 Δήμων-Περιφέρειας-ΟΚΑΝΑ.
 • Παρέχει συμβουλευτική συνδρομή σε ζητήματα αντιμετώπισης μαθησιακών προβλημάτων, επιθετικότητας, αντικοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς και οικογενειακού προγραμματισμού κ.λπ.
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Λειτουργεί Ιατρεία πρόληψης προδιαθεσικών παραγόντων νόσων.
 • Λειτουργεί το συμβουλευτικό σταθμό ψυχολογικής υποστήριξης.
 • Εφαρμόζει μέτρα προληπτικής ιατρικής στους εργαζόμενους του Δήμου, σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας.
 • Εφαρμόζει μέτρα υγιεινής σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, καθώς και μέτρα πρόληψης δημόσιας υγείας (απολυμάνσεις, μυοκτονίες, έλεγχο συνθηκών υγιεινής αθλητικών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων κ.λπ.) σε συνεργασία και με τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου.