ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου 12 (4ος όροφος)
Τηλέφωνο: 210-9853580
E-mail: socialservices@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στις ευθύνες του περιλαμβάνεται η λειτουργία Κοινωνικών Δομών και ιδίως:

  • Η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, π.χ. Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρα Κοινότητας, ΚΗΦΗ κ.α.
  • Η λειτουργία των κοινωνικών δομών (όπως το κοινωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό φαρμακείο κ.α.)
  • Η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και η μέριμνα για ίδρυση νέων ΚΔΑΠ για τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, ώστε να συμβάλλει στην εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των γονέων τους.
  • Η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
  • Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών.
  • Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
  • Η έκδοση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
  • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την προστασία μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Είναι αρμόδιο για τήρηση αποθήκης αγαθών (τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων κλπ).