ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου 12 (4ος όροφος)
Τηλέφωνο: 210-9853580
E-mail: socialservices@alimos.gr

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ευθύνη του είναι η μέριμνα και στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως άνεργοι, πολύτεκνοι, άποροι, οικονομικοί πρόσφυγες, υπερήλικες, απεξαρτημένα άτομα κ.λπ. και ιδίως:

  • Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων πρόνοιας, σε συνεργασία με το Γραφείο ΑμεΑ, το οποίο και επικουρεί στην καταβολή των σχετικών επιδομάτων.
  • Εκδίδει τις αποφάσεις παροχής κοινωνικής προστασίας.
  • Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
  • Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
  • Υλοποιεί και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.
  • Είναι αρμόδιο για τη χορήγηση επιδομάτων προνοίας, επιδομάτων κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.