ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008038

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Παραλαβή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για χρήση κοινοχρήστων χώρων με τα σχετικά δικαιολογητικά.
  • Υποβολή ερωτημάτων στη Δ/νση Τροχαίας ή/και σε αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη τους έκδοση αδειών χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
  • Έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για τις άμεσες (οίκοθεν) εισπράξεις.
  • Σύνταξη των εγγράφων της αλληλογραφίας της αρμοδιότητας του.