ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008031

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Διεξάγει κάθε προπαρασκευαστική εργασία για τη δικαστική ή διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου και των δημοτών.
  • Διενεργεί επιδόσεις-κοινοποιήσεις αποφάσεων Δημάρχου, που αφορούν οφειλές από τέλη και πρόστιμα.
  • Προετοιμάζει τους φακέλους προσφυγών για την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και τους φακέλους για το Διοικητικό Πρωτοδικείο και παρακολουθεί την πορεία τους.
  • Σύνταξη χρηματικών καταλόγων για οφειλές που εκκρεμούν στα δικαστήρια καθώς και οφειλές που έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, διαγραφές και εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Σύνταξη χρηματικών καταλόγων για οφειλές που εκδικάσθηκαν από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, ενημέρωση βιβλίων, αρχειοθέτηση διεκπεραιωμένων φακέλων.
  • Τήρηση αρχείου Αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων.
  • Απολογισμός κατά το έτος προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για το σύνολο των προσφυγών.