ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊσταμένη: Φαντριδάκη Ευαγγελία
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008117
E-mail: e.fandridaki@alimos.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ