ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊσταμένη: Ξεπαπαδάκη Βασιλική
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008077
E-mail: k.xepapadaki@alimos.gr

Ο Προϊστάμενος:

  • Προετοιμάζει τους απολογισμούς δράσης και οικονομικούς απολογισμούς, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Καταρτίζει μηνιαίους ή τριμηνιαίους απολογισμούς δρά-σης και αναφέρει ιεραρχικά για τις υποθέσεις που εκκρεμούν και τις αποκλίσεις από τον προγραμματισμό.
  • Μεριμνά για την ταχεία, πλήρη και ορθή οργάνωση και υλοποίηση των εργασιών του Τμήματος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ