ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊστάμενος: Μοσχοπούλου Κλεονίκη
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (Ισόγειο)
Τηλέφωνο: 213-2008020
E-mail: kleoniki.mosxopoulou@alimos.gr

Ο Ειδικός Ταμίας διεξάγει με προσωπική του ευθύνη, μαζί με τα ειδικά οριζόμενα διαχειριστικά εισπρακτικά όργανα, την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα και οι διατάξεις περί οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων. Αρμοδιότητές του μεταξύ άλλων:

  • Εξοφλεί τα διαβιβαζόμενα στο Ταμείο, εντάλματα πληρωμών.
  • Παραλαμβάνει καθημερινά τις πραγματοποιούμενες από τα αρμόδια όργανα τις ημερήσιες εισπράξεις.
  • Κατευθύνει και ελέγχει τα υπαγόμενα σε αυτόν όργανα.
  • Είναι υπεύθυνος για την περιουσία με μετρητά, χρεόγραφα και κινητές αξίες του Δήμου, καθώς και για τη φύλαξη και διατήρηση των διαφόρων παρακαταθηκών και εγγυήσεων εν γένει.
  • Εποπτεύει την τήρηση των προβλεπομένων από τις οικείες διατάξεις λογιστικών και ταμειακών βιβλίων, παρακολουθεί την όλη κίνηση των εσόδων και εξόδων, ευθυνόμενος για κάθε παρατυπία ή παράλειψη και ρυθμίζει τα της χρηματικής διαχείρισης των διαχειριστικών και εισπρακτικών οργάνων.
  • Ενεργεί την αλληλογραφία του Τμήματος και τηρεί φάκελο των διοικητικών υποθέσεών του.
  • Εντέλλεται τη λήψη των επιτρεπομένων από το νόμο αναγκαστικών μέτρων εισπράξεως των καθυστερούμενων εσόδων του Δήμου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ