ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προιστάμενος: Προκάκης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Γερουλάνου & Κεφαλληνίας
Τηλέφωνο: 210-9810778 & 210-9810445
E-mail: k.prokakis@alimos.gr

Ο Προϊστάμενος:

  • Προΐσταται του τμήματος δίνοντας τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και εντολές, των οποίων ελέγχει την εφαρμογή.
  • Τηρεί το βιβλίο όλου του προσωπικού του Τμήματος και σε συνεργασία με τους υπευθύνους των γραφείων προγραμματίζει τις κανονικές άδειες, ενημερώνεται για τις άδειες ασθενείας και τηρεί βιβλίο εισόδου και εξόδου του προσωπικού.
  • Υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης των δημοτών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ