ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γερουλάνου & Κεφαλληνίας
Τηλέφωνο: 210-9810778 & 210-9810445

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην αρμοδιότητά του ανήκουν:

  • Η φροντίδα για την εφαρμογή κάθε γενικού ή ειδικού σχεδίου, που αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, προερχομένων από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, επιδημίες και μεγάλα δυστυχήματα.
  • Η συγκρότηση των απαραίτητων ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και των επιτροπών πολιτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.
  • Η φροντίδα για την κατάρτιση των αναγκαίων σχεδίων συγκέντρωσης των πολιτών μετά από κάθε σεισμό, η σύνταξη μνημονίων ενεργειών και ο καθορισμός των υπευθύνων.
  • Η προεξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και μέσων για την ενεργοποίηση των επιτροπών πολιτών και των ομάδων άμεσης επέμβασης.
  • Η ενημέρωση του προσωπικού και των ομάδων άμεσης επέμβασης για τα απαραίτητα μέτρα, πριν από την εμφάνιση έκτακτων αναγκών.
  • Η ανακοίνωση στους κατοίκους της περιοχής με κάθε μέσο των οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιοuργούνται από έκτακτες ανάγκες.
  • Η φροντίδα για την προμήθεια και συντήρηση των απαραίτητων σειρήνων.
  • Η φροντίδα για την πραγματοποίηση ασκήσεων έκτακτων αναγκών.
  • Η παρακολούθηση της αλληλογραφίας, η ενημέρωση των υπεύθυνων φορέων και η τήρηση αρχείου.
  • Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά το αντικείμενο της αρμοδιότητας του.