ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊσταμένη: Τσορβά Βασιλική
Διεύθυνση: Λεωφόρος Γερουλάνου & Κεφαλληνίας
Τηλέφωνο: 210-9810778 & 210-9810445

Ευθύνη του Τμήματος είναι:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ