ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλέφωνο: 213-2008074

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Τηλέφωνο: 213-2008110

Ώρες προσέλευσης & εξυπηρέτησης κοινού:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ,

→ εκτός αναγνωρισμένων αργιών

από 08:00-14:00.

Διευθύντρια: Μούσια Ανδρομάχη
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53 Δημαρχείο Αλίμου (2ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008111
E-mail: texniki@alimos.gr

Ο Διευθυντής προΐσταται της οικείας Διεύθυνσης. Ενδεικτικά:

  • Μεριμνά για την οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων της Δ/νσης, ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.
  • Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης της Δ/νσης, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την καλύτερη ανταπόκριση της Δ/νσης στις τοπικές ανάγκες.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ