ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (2ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008111

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην αρμοδιότητά του ανήκουν ιδίως:

 • Επισημαίνει και διενεργεί την αποκατάσταση βλαβών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικά κτίρια.
 • Μεριμνά για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του δημοτικού φωτισμού της πόλης, των δημοτικών καταστημάτων, των Σχολικών Συγκροτημάτων, των αθλητικών κέντρων, των τηλεφωνικών και μικροφωνικών εγκαταστάσεων και της σηματοδότησης των οδών.
 • Μεριμνά για τον εορταστικό φωτισμό και στολισμό της πόλης.
 • Μεριμνά για την μικροφωνική κάλυψη των υπαιθρίων εκδηλώσεων του Δήμου, τη συντήρηση και καλή λειτουργία των ηχητικών συστημάτων και εκείνων που είναι μόνιμα εγκατεστημένα στα δημοτικά κτίρια.
 • Η τήρηση αρχείου των γενομένων επισκευών.
 • Η σύνταξη των Η/Μ μελετών και όρων διακήρυξης για έργα και προμήθειες.
 • Η ευθύνη κάθε διαδικασίας που αφορά στην υλοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων και προμηθειών.
 • Η τήρηση φακέλων ηλεκτρομηχανολογικών έργων και προμηθειών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
 • Η επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινοχρήστων υπαίθριων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής του Δήμου.
 • Η μέριμνα για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, κατασκευή αντλιοστασίων, καθώς και η φροντίδα για την συντήρηση αυτών.
 • Η ρύθμιση κάθε θέματος, σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η έκδοση των σχετικών αδειών.
 • Η τήρηση αρχείου με όλες τις άδειες, φακέλους κ.λπ. στοιχεία ανελκυστήρων για όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Αλίμου.
 • Η συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των δημοτικών θεάτρων και λοιπων δημοτικών ακινήτων.