ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (2ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008111

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Μεριμνά για την συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και σχολείων, του περιβάλλοντος χώρου αυτών, των πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων κ.α., και εν γένει των ελεύθερων χώρων του Δήμου και των δημοτικών υποδομών και εγκαταστάσεων.
  • Μεριμνά επίσης για τη συντήρηση των πεζοδρομίων, του οδικού δικτύου.
  • Εκτελεί διάφορα έργα με τα συνεργεία του Δήμου, για τα οποία απαιτείται μικρή δαπάνη και λίγος χρόνος και ιδίως: α) Επισκευές και συντηρήσεις των κτιριακών κ.λοιπών εγκαταστάσεων (Δημοτικών, Αθλητικών, Σχολικών Μονάδων, κ.λ.π.). β) Η επιμέλεια για την προμήθεια των αναγκαίων εργαλείων, υλικών κ.α. γ) Η επιμέλεια της πρόσληψης του αναγκαίου εκάστοτε προσωπικού για την εκτέλεση των έργων συντήρησης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων με αυτεπιστασία και η παροχή των απαραίτητων στοιχείων στο Τμήμα Προσωπικού για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά στο πιο πάνω προσωπικό.