ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Προϊστάμενος: Παπαδομανωλάκης Παντελής
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (2ος όροφος)
Τηλέφωνα: Γραμματεία: 213-2008074, 213-2008110 Αρχείο Πολεοδομίας: 210-9886910, 213-2008106
E-mail: protocol@alimos.gr

Ο Προϊστάμενος ευθύνεται ιδίως:

  • Για την οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων του Τμήματος, ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.
  • Για την νομιμότητα των ενεργειών του Τμήματός του.
  • Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δράσης του Τμήματος, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνικών μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και την καλύτερη ανταπόκριση της Υπηρεσίας στις τοπικές ανάγκες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ