ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (2ος όροφος)
Τηλέφωνα: 213-2008114, 213-2008119

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην ευθύνη του ανήκουν:

  • Ο έλεγχος εφαρμογής της ρυμοτομίας, η μελέτη, η γνωμοδότηση και η σύνταξη των απαραίτητων τροποποιήσεων του σχεδίου πόλης και η εισήγηση για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, η παρακολούθηση των αναθεωρήσεων και επεκτάσεων του σχεδίου πόλης και των πράξεων εφαρμογής.
  • Η τήρηση αρχείου υψομετρικών μελετών οδών και η σύνταξη σχετικών βεβαιώσεων.
  • Η τήρηση αρχείου με τα στοιχεία σχετικά με το αντικείμενό του (Διατάγματα, τροποποιήσεις πράξεων αναλογισμού κ.λπ.) και η τήρηση και η ενημέρωση Αρχείου για την ονοματολογία οδών και πλατειών.
  • Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και η τήρηση αρχείου μετα στοιχεία τα σχετικά των απαλλοτριωμένων λόγω ρυμοτομίας οικοπεδικών τμημάτων.
  • Η ενέργεια κάθε είδους τοπογραφικής εργασίας και η συνεργασία με τις λοιπές μονάδες της Δ/νσης.
  • Η οργάνωση και επίβλεψη των εργασιών σύνταξης χαρτογραφικών υποβάθρων που ανατίθενται σε μελετητικά γραφεία.
  • Η σύνταξη των Πράξεων Αναλογισμού – αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
  • Η διατήρηση και ενημέρωση των χαρτών και πινάκων κτηματογράφησης.
  • Η σύνταξη και η ταυτόχρονη ενημέρωση του κτηματολογίου με πλήρη έρευνα συμβολαίων και διαγραμμάτων διανομής οικοπέδων ώστε να είναι εντάξιμο στο Εθνικό Κτηματολόγιο, σε συνεργασία με τα Τμήματα Νομικής Υπηρεσίας, Εσόδων και κάθε άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας.
  • Διαδικασία Διόρθωσης ρυμοτομικού σχεδίου λόγω διαφορών που παρουσιάζονται μεταξύ αυτού και του σχεδίου που έχει εφαρμοσθεί στο έδαφος.