ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

null

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

null

null

null

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

null

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

null

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Νικόλαος Αλβανός
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ιωάννης Αντωνάκης
Δημοτικός Σύμβουλος

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Δημάκης
Εμμανουήλ Γαρυφαλάκης
Δανάη – Σπυριδούλα Νικολάτου
Ευστράτιος Δασκαλάκης
Βασιλική Καψάλη
Ευτυχία Παπαδήμα
Βασιλική Πολυζοπούλου
Εμμανουήλ Μανωλαράκης
Γεράσιμος Μοσχόπουλος
Δανάη Τσόγια
Κωνσταντίνος Φαλιέρος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Μέλος Συλλόγου Οικισμού Εκτελωνιστών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Μπάκας
Παύλος Παπαδημητρόπουλος
Γεώργιος Ακρίβος
Φιλόστρατος Αστεριάδης
Παναγιώτα Πρέβα
Ιάκωβος Γιακουμίδης
Σοφία Κοσμά
Ιωάννα Καποδίστρια
Λύδα Λεμπεσοπούλου
Δημήτριος Δόγκας
Ευαγγελία Κορομπίλη
Θεόδωρος Πελεκάσης
Μαρίνα Φραγκούλη
Μέλος Συλλόγου Οικισμού Εκτελωνιστών