Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.ΔΗ.Π.ΑΛ. Α.Ε.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου γωνία (3ος όροφος), Κάτω Καλαμάκι
Τηλέφωνο: 210-9850311

Η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο : «ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε» έχει τη νομική μορφή  της ανώνυμης μονομετοχικής εταιρείας του άρθρου 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), καθόσον ο Δήμος Αλίμου είναι ο μοναδικός μέτοχος αυτής και κατέχει το 100% του κεφαλαίου   της.

Σκοπός της εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση των κοινοχρήστων χώρων και ακινήτων του Δήμου Αλίμου. Επίσης μέσα στους σκοπούς της εταιρείας είναι και σωρεία άλλων δράσεων με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών στον Άλιμο.

Η «ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε» διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, το οποίο έχει  7μελή σύνθεση, με 5ετή θητεία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

[/vc_column]