ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ - ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Σύμφωνα με τα ανασκαφικά στοιχεία η ζωή συνεχίζεται στην περιοχή δυτικά του Υμηττού κατά την Ελληνιστική, Βυζαντινή και Υστεροβυζαντινή περίοδο, αν και τα στοιχεία κατοίκησης και χρήσης της περιοχής από τους ανθρώπους της υπαίθρου είναι περιορισμένα και σποραδικά για τις παραπάνω περιόδους.

Μερικά από τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά λείψανα της εποχής αποτελούν το κεραμικό εργαστήριο στην πλατεία Μαραθωνομάχων, τάφοι στο κτήμα Γερουλάνου και ο αγωγός απορροής υδάτων κοντά στο θέατρο του Ευώνυμου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιστορικής συνέχειας αποτελεί ο ρωμαϊκός δίχωρος τάφος που βρέθηκε στην οδό Σερίφου στο Άνω Καλαμάκι. Ο τάφος είχε κατασκευαστεί από κεραμικές πλίνθους, πέτρες και μαρμάρινα μέλη που προέρχονταν από επιτάφιο μνημείο της κλασσικής περιόδου.

Ρωμαϊκός τάφος, οδός Σερίφου
Πηγή: Καζά Κ., Κλαδιά Μ.